Zespół Regionalny „CIEŚLICA”powstał pod koniec 2016 roku z inicjatywy Pani Ireny Denis, mieszkanki Zawoi. Działa pod patronatem Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, zrzeszając dorosłych mieszkańców Gmin Babiogórskich. Jego głównym celem jest utrzymanie i rozpowszechnianie tradycji folkloru Górali Babiogórskich. Kierownikiem zespołu jest Dorota Marek.

Nazwa zespołu wywodzi się od słowa „cieślica”, które oznacza siekierę, jedno z podstawowych narzędzi pracy babiogórskich górali.

W swoim repertuarze Zespół „CIEŚLICA” przedstawia tańce, pieśni, zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla babiogórskiego regionu. Jako zespół mocno osadzony w regonie i tradycji jest wyróżniany przez komisje artystyczne wielu konkursów.

Żeńska grupa „CIEŚLICY” co roku zajmuje czołowe miejsca w  konkursach śpiewaczych  m.in., „Podbabiogórskie Posiady” w Zawoi, „DRUZBACKA” w Podegrodziu, czy „Sabałowe Bajania” w Bukowienie Tatrzańskiej.

Na swoim koncie zespół ma również I miejsce w Konkursie „Kultura i folklor Podbabiogórza” organizowanym przez LGD Podbabiogórze, wyróżnienie podczas Małopolskiego Konkursu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „POGÓRZAŃSKIE GODY” w Łużnej oraz występy gościnne, mi.in na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Chrzanowie, podczas dorocznych przeglądów grup kolędniczych „HERODY”, czy podczas obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Cercle Culturel Belgo – Polonais asbl w Charleroi (Belgia).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content