Aktualności|

Lodowisko “Biały Orlik” w Zawoi Wilcznej 

CZYNNE 13-28 lutego W GODZINACH:

10.00 – 21.00


TELEFON
601 471 180

 

CENNIK USŁUG LODOWISKA  BIAŁY ORLIK W ZAWOI  WILCZNEJ

Opłaty za korzystanie z lodowiska:

 1. Bilet jednorazowy normalny – pierwsza godzina – 5
 2. Bilet jednorazowy ulgowy – pierwsza godzina – 3
 3. Udostępnienie całego lodowiska – pierwsza godzina – 140
 4. Wypożyczenie łyżew – pierwsza godzina – 6 zł / para

Za każde następne rozpoczęte 30 minut:

 1. Bilet normalny – 3
 2. Bilet ulgowy – 2
 3. Udostępnienie całego lodowiska – 70
 4. Wypożyczenie łyżew – 4 zł / para
 5. Bilety ulgowe:
  – przysługują uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom, dorosłym z terenu gminy Zawoja;
  – dzieciom do lat 7 oraz uczniom szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) spoza terenu gminy Zawoja.
 6. Wstęp bezpłatny:
  – dla dzieci do lat 7 oraz uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) z gminy Zawoja.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z LODOWISKA – BIAŁY ORLIK
W ZAWOI WILCZNEJ

 1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Zawoja, administratorem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. z o.o. w Zawoi.
 2. Lodowisko jest czynne w godzinach: poniedziałek – niedziela 10.00–21.00. Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem obiektu.
 3. W okresie ferii zimowych godziny otwarcia lodowiska mogą ulec zmianie.

Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 1. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 2. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby, posiadające kartę wejścia wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty. Dowód wpłaty należy zachować do kontroli przez cały czas przebywania na lodowisku.
 3. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób.
 4. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę lodowiska.
 5. Na tafli mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.
 7. Zaleca się, aby dzieci do lat 10 były wyposażone w kaski ochronne, nakolanniki, nałokietniki i rękawiczki.

Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.

 1. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych – z wyjątkiem zawodów oraz treningów specjalistycznych,
  • wnoszenia i używania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska,
  • wprowadzania zwierząt,
  • chodzenia na łyżwach na terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie organizacji treningów i zawodów hokejowych zabrania się przebywania osób wokół lodowiska.
 3. Na terenie lodowiska obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania osób wskazujących na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego Biały Orlik 2012.
 5. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 6. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń do odtwarzania muzyki, aparatów fotograficznych itp. wnoszonych na płytę lodowiska, administrator nie odpowiada.
 8. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do obsługi lodowiska.
 9. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in.: uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać do obsługi lodowiska.
 10. W przypadku stwierdzenia szkód urządzeń lodowiska lub wypożyczonego sprzętu osoby odpowiedzialne za ich dokonanie zostaną obciążone materialnie.
 11. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.
 12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 13. Obowiązek jazdy w rękawiczkach na lodowisku.
 14. Odpoczynek może się odbywać tylko poza taflą lodowiska.
 15. Na lodowisku obowiązuje zakaz jazdy gęsiego – tzw. “pociągiem”.
 16. Osoby noszące okulary roszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca się unikanie jazdy w okularach, jeżeli osoby posiadają możliwość założenia soczewek kontaktowych.

Administratorem lodowiska jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. z o.o.

TELEFON NA LODOWISKO
601 471 180

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content