Zapytania ofertowe|

Zapytanie ofertowe

Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia:

Telebim i jego obsługa  – „XXXVII Babiogórska Jesień” w Zawoi Widły

  1. Termin realizacji:

18-19 września 2021r.

  1. Istotne warunki zamówienia:a) dostarczenie, montaż, obsługa i demontaż ekranu o rozmiarze około 6,5m x 3 m, proporcja ekranu 16:9, rozdzielczość pozioma 1280 pikseli.

    b) realizacja wizualna programu scenicznego z możliwością nagrania, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia

  2. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi (adres: 34-222 Zawoja) lub drogą mailową na adres: bck@zawoja.pl do dnia 31 sierpnia 2021r.

  1. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

Z poważaniem
Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury
dr Urszuli Janickiej-Krzywdy
Anna Kulka

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (treść) – Telebim BJ 2021
2. Wzor odpowiedzi

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content