Zapytania ofertowe|

Zapytanie ofertowe

Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia:

Obsługa techniczna – „XXXVII Babiogórska Jesień” w Zawoi

  1. Termin realizacji:

18-19 września 2021r.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Kompleksowa obsługa techniczna imprezy folklorystycznej  (scena 10m x 12m z zadaszeniem, nagłośnienie, światło wraz z montażem i obsługą), w tym:
– nagłośnienie wieloosobowych zespołów folklorystycznych,
– nagłośnienie zespołów (m.in. TREBUNIE TUTKI&GÓRAL, CZEREMSZYNA, POTOCK)
Specyfikacja sceny, zadaszenia, oświetlenia oraz nagłośnienia w załącznikach. Harmonogram prac techniki w załączniku. Wymagania zawarte we wszystkich załącznikach muszą być spełnione.

Pod uwagę, oprócz ceny, brane będzie także  wcześniejsze doświadczenie w obsłudze technicznej  festiwali folklorystycznych

Prosimy do oferty załączyć szczegółową listę sprzętu, który będzie przeznaczony do realizacji ww. imprezy.

Ostatecznie wybór firmy będzie konsultowany z managerem zespołu TREBUNIE TUTKI. Firma musi być zaakceptowane przez zespół.

  1. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi (adres: 34-222 Zawoja) lub drogą mailową na adres: bck@zawoja.pl do dnia 23  sierpnia 2021r.

  1. Pytania dotyczące zapytania ofertowego oraz załaczników prosimy kierować do managera sceny, tel. 504 138 656.
  2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Z poważaniem
Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury

                                                      Anna Kulka

 

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (treść) – Technika BJ 2021
2. Wzór odpowiedzi – Technika
3. Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego – Technika BJ 2021
4. Specyfikacja sceny i zadaszenia (word) – Technika BJ 2021
5. Specyfikacja sceny i zadaszenia (pdf) – Technika BJ 2021
6. PotOCK – rider techniczny
7. Trebunie-Tutki – rider techniczny

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content