Zapytania ofertowe|

Zapytanie ofertowe – obsługa techniczna

Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdyzwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia:

Obsługa techniczna – „XXXV Babiogórska Jesień” w Zawoi

  1. Termin realizacji:

28-29 września 2019r.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Kompleksowa obsługa techniczna imprezy folklorystycznej  (scena 10m x 12m z zadaszeniem, nagłośnienie, światło wraz z montażem i obsługą), w tym:
– nagłośnienie wieloosobowych zespołów folklorystycznych,
– nagłośnienie zespołów (m.in. ZAKOPOWER, PSIO CREW, POTOCK)

Specyfikacja sceny, zadaszenia, oświetlenia oraz nagłośnienia w załącznikach. Harmonogram prac techniki w załączniku. Wymagania zawarte we wszystkich załącznikach muszą być spełnione.

Pod uwagę, oprócz ceny, brane będzie także wcześniejsze doświadczenie w obsłudze technicznej  festiwali folklorystycznych

Prosimy do oferty załączyć szczegółową listę sprzętu, który będzie przeznaczony do realizacji ww. imprezy.

Ostatecznie wybór firmy będzie konsultowany z managerem zespołu ZAKOPOWER. Firma musi być zaakceptowane przez zespół.

  1. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi (adres: 34-222 Zawoja) lub drogą mailową na adres: bck@zawoja.pldo dnia 23  sierpnia 2019r.

  1. Pytania dotyczące zapytania ofertowego oraz załaczników prosimy kierować do managera sceny, tel. 504 138 656.
  2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Z poważaniem
Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury

                                                     Anna Kulka

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (treść) – Technika BJ 2019
2. Harmonogram działań – Technika BJ 2019
3. Specyfikacja sceny i zadaszenia – Technika BJ 2019
4. Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego – Technika BJ 2019
5. Zakopower – Dźwięk
6. Zakopower – Light
7. PotOCK – rider techniczny
8. Wzór odpowiedzi – Technika

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content