Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń 
Stacja Dolna

HomeIMPREZYNajbliższe imprezyImprezy 2017Konkurs rzeźbiarski: „Życie pod Babią Górą”

Konkurs rzeźbiarski: „Życie pod Babią Górą”

 

Regulamin Konkursu rzeźbiarskiego „Życie pod Babią Górą”

Tradycyjne rzemiosła, zawody, specyficzne umiejętności wytwórcze, żyją i są przekazywane z pokolenia na pokolenie tak długo, dopóki są użyteczne, dopóki służą społeczności. Wiele z nich zaginęło i zostały zapomniane. Aby przywrócić pamięć o nich postanowiliśmy zorganizować konkurs, którego tematem będą rzeźby przedstawiające życie i zajęcia Górali Babiogórskich w dawnych czasach. Pragniemy w ten sposób przybliżyć, a jednocześnie ocalić od zapomnienia tradycyjne zajęcia i zawody mieszkańców okolic Babiej Góry, np.: hodowla bydła i owiec, uprawa roli, pasterstwo, pozyskiwanie drewna, ciesielstwo, gonciarswo, stolarstwo, zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo, obróbka włókna, płócien, itp. (Kalendarz SGB, 2003 rok).

Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi

1. Postanowienia ogólne
• Organizatorem konkursu jest Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.
• Konkurs pod nazwą własną zadania ”Życie pod Babią Górą”, współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.

2. Cele konkursu
• Zaktywizowanie rzeźbiarzy ludowych i nieprofesjonalnych z Polski do dalszej działalności artystycznej.
• Umożliwienie twórcom konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych.
• Poszukiwanie młodych twórców i zachęcenie ich do kontynuowania tradycji ludowych oraz otoczenie ich opieką.
• Udokumentowanie trwałości i ciągłości istnienia elementów kultury materialnej charakterystycznej dla ziemi babiogórskiej.
• Pozyskanie do celów muzealnych rzeźby ludowej o znacznych walorach artystycznych.

3. Warunki uczestnictwa
• Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział twórcy ludowi, nieprofesjonalni, amatorzy.
• Prace nawiązujące tematycznie do sztuki ludowej, rzeźby muszą być wykonane w drewnie. Wysokość pracy min.: 50 cm.
• Każda praca powinna być opatrzona godłem /pseudonim twórcy/, do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora:
- imię i nazwisko,
- adres i numer telefonu,
- cenę rzeźby.
• udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
• w konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające wykształcenie plastyczne.
• prace dostarczone na konkurs mogą mieć charakter dowolny – zarówno użytkowy, jak i dekoracyjny – z tym, że winny odpowiadać tradycyjnym wzorom charakterystycznym dla ziemi babiogórskiej.
• należy zgłaszać prace wykonane specjalnie na konkurs, samodzielnie wykonane, nigdzie dotychczas nie wystawiane.
• każdą pracę należy zaopatrzyć w trwale umocowane, nie uszkadzające przedmiotu dane: imię i nazwisko wykonawcy, miejscowość z której pochodzi, tytuł pracy.
• komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo niedopuszczania do udziału w konkursie prac niespełniających wymienionych w regulaminie warunków.

4. Terminy
• Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, Zawoja Centrum w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
• Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu
• Imienny skład jury konkursu zatwierdzony zostanie do 31 sierpnia 2017 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września 2017 r.
• Dla uczestników przewidziano nagrody pieniężne I, II, III stopnia oraz trzy wyróżnienia, (pula nagród wynosi 2200 zł).
• Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub też nie wykorzystania w pełnej wysokości funduszy przeznaczonych na ten cel, w zależności od poziomu i ilości dostarczonych prac,
• Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
• Prace zakwalifikowane do udziału w konkursie prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w 2017 roku.
• Dla uczestników konkursu przewidziane jest spotkanie z okazji otwarcia wystawy pokonkursowej, połączone z uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień.
• Prace zostaną zwrócone po demontażu wystawy pokonkursowej.

7. Prawa autorskie
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi zastrzega sobie prawo do bezpłatnego fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu.

8. Sprawy różne
• Organizatorzy zastrzegają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za stan przesyłek pocztowych.
• Każdy uczestnik konkursu po otrzymaniu regulaminu powinien wypełnić i podpisać załączoną Kartę Uczestnictwa i dostarczyć ją do Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi wraz z pracami, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
• Wszelkie informacje związane z konkursem udziela Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, tel. 33 877 50 66 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz na stronie www.zawoja.pl.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy