Polish English German Norwegian

 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeImprezy 2017Konkurs rzeźbiarski: „Życie pod Babią Górą”

Konkurs rzeźbiarski: „Życie pod Babią Górą”

 

Regulamin Konkursu rzeźbiarskiego „Życie pod Babią Górą”

Tradycyjne rzemiosła, zawody, specyficzne umiejętności wytwórcze, żyją i są przekazywane z pokolenia na pokolenie tak długo, dopóki są użyteczne, dopóki służą społeczności. Wiele z nich zaginęło i zostały zapomniane. Aby przywrócić pamięć o nich postanowiliśmy zorganizować konkurs, którego tematem będą rzeźby przedstawiające życie i zajęcia Górali Babiogórskich w dawnych czasach. Pragniemy w ten sposób przybliżyć, a jednocześnie ocalić od zapomnienia tradycyjne zajęcia i zawody mieszkańców okolic Babiej Góry, np.: hodowla bydła i owiec, uprawa roli, pasterstwo, pozyskiwanie drewna, ciesielstwo, gonciarswo, stolarstwo, zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo, obróbka włókna, płócien, itp. (Kalendarz SGB, 2003 rok).

Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi

1. Postanowienia ogólne
• Organizatorem konkursu jest Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.
• Konkurs pod nazwą własną zadania ”Życie pod Babią Górą”, współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.

2. Cele konkursu
• Zaktywizowanie rzeźbiarzy ludowych i nieprofesjonalnych z Polski do dalszej działalności artystycznej.
• Umożliwienie twórcom konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych.
• Poszukiwanie młodych twórców i zachęcenie ich do kontynuowania tradycji ludowych oraz otoczenie ich opieką.
• Udokumentowanie trwałości i ciągłości istnienia elementów kultury materialnej charakterystycznej dla ziemi babiogórskiej.
• Pozyskanie do celów muzealnych rzeźby ludowej o znacznych walorach artystycznych.

3. Warunki uczestnictwa
• Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział twórcy ludowi, nieprofesjonalni, amatorzy.
• Prace nawiązujące tematycznie do sztuki ludowej, rzeźby muszą być wykonane w drewnie. Wysokość pracy min.: 50 cm.
• Każda praca powinna być opatrzona godłem /pseudonim twórcy/, do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora:
- imię i nazwisko,
- adres i numer telefonu,
- cenę rzeźby.
• udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
• w konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające wykształcenie plastyczne.
• prace dostarczone na konkurs mogą mieć charakter dowolny – zarówno użytkowy, jak i dekoracyjny – z tym, że winny odpowiadać tradycyjnym wzorom charakterystycznym dla ziemi babiogórskiej.
• należy zgłaszać prace wykonane specjalnie na konkurs, samodzielnie wykonane, nigdzie dotychczas nie wystawiane.
• każdą pracę należy zaopatrzyć w trwale umocowane, nie uszkadzające przedmiotu dane: imię i nazwisko wykonawcy, miejscowość z której pochodzi, tytuł pracy.
• komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo niedopuszczania do udziału w konkursie prac niespełniających wymienionych w regulaminie warunków.

4. Terminy
• Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, Zawoja Centrum w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
• Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu
• Imienny skład jury konkursu zatwierdzony zostanie do 31 sierpnia 2017 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września 2017 r.
• Dla uczestników przewidziano nagrody pieniężne I, II, III stopnia oraz trzy wyróżnienia, (pula nagród wynosi 2200 zł).
• Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub też nie wykorzystania w pełnej wysokości funduszy przeznaczonych na ten cel, w zależności od poziomu i ilości dostarczonych prac,
• Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
• Prace zakwalifikowane do udziału w konkursie prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w 2017 roku.
• Dla uczestników konkursu przewidziane jest spotkanie z okazji otwarcia wystawy pokonkursowej, połączone z uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień.
• Prace zostaną zwrócone po demontażu wystawy pokonkursowej.

7. Prawa autorskie
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi zastrzega sobie prawo do bezpłatnego fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu.

8. Sprawy różne
• Organizatorzy zastrzegają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za stan przesyłek pocztowych.
• Każdy uczestnik konkursu po otrzymaniu regulaminu powinien wypełnić i podpisać załączoną Kartę Uczestnictwa i dostarczyć ją do Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi wraz z pracami, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
• Wszelkie informacje związane z konkursem udziela Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, tel. 33 877 50 66 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz na stronie www.zawoja.pl.

Pod Diablakiem

WIOSNA 2018
J
UŻ W SPRZEDAŻY

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy