Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 201727 maja - Podbabiogórskie Posiady - kolejność występów

27 maja - Podbabiogórskie Posiady - kolejność występów

 

Kolejność występów „Podbabiogórskie Posiady” – 27 maja 2017r.

 

 1. Grupa śpiewacza „Nasza Skawica” ze Skawicy
 2. Gawędziarz Irena Stopa z Jordanowa
 3. Instrumentalista Krzysztof Waląg z Juszczyna
 4. Grupa śpiewacza „Juzyna” z Zawoi
 5. Solista Józefa Hołczyńska ze Stowarzyszenia „Nasza Skawica” w Skawicy
 6. Grupa śpiewacza Stowarzyszenie Koło Gospodyń w Białce
 7. Instrumentalista Dominik Polak z Juszczyna
 8. Grupa śpiewacza „Zabielsko Gromada” z Białki
 9. Solista Sabina Polak z Suchej Beskidzkiej
 10. Żeńska grupa śpiewacza „Cieślica” z Zawoi
 11. Gawędziarz Anna Stopa z Osielca
 12. Instrumentalista Izabela Bisaga z Juszczyna
 13. Instrumentalista Mateusz Mętel z Makowa Podhalańskiego
 14. Solista Bartłomiej Jochymek z Łętowni
 15. Instrumentalista Aleksander Nowak z Osielca
 16. Gawędziarz Łukasz Wiśniewski z Łętowni
 17. Grupa śpiewacza z Budzowa
 18. Instrumentalista Krzysztof Kubuszek z Budzowa
 19. Instrumentalista Amelia Brzana z Osielca
 20. Młodzieżowa Grupa Śpiewacza „Śleboda” z Łętowni”
 21. Solista Magdalena Wróbel z Łętowni
 22. Instrumentalista Dawid Wronka ze Skawicy
 23. Solista Maria Nowak z Osielca
 24. Instrumentalista Adrian Pietrusa z zespołu „Stryszawskie Gronicki” ze Stryszawy
 25. Grupa śpiewacza „Kapeli Skoblicka” z Suchej Beskidzkiej
 26. Instrumentalista Wojciech Kubasiak z Suchej Beskidzkiej
 27. Solista Kinga Ruszkiewicz z Zespołu „Zbójnik” ze Skawicy
 28. Instrumentalista Paweł Polak ze Skawicy
 29. Grupa śpiewacza ze Stryszawy
 30. Gawędziarz Jonasz Pęcek z Budzowa
 31. Instrumentalista Łukasz Ficek z zespołu „Zbójnik” ze Skawicy
 32. Grupa śpiewacza „Kapeli Mała Ziemi Suskiej” z Suchej Beskidzkiej
 33. Instrumentalista Wojciech Marek z zespołu „Zójnik” ze Skawicy
 34. Solista Agata Chrząszcz ze Stryszawy
 35. Grupa śpiewacza „Mioduszyna” z Zembrzyc
 36. Instrumentalista Maciej Kubasiak z Suchej Beskidzkiej
 37. Grupa śpiewacza „Mała Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego
 38. Instrumentalista Szymon Pietrusa ze Stryszawy
 39. Grupa śpiewacza „Babiogórzanie – Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego
 40. Instrumentalista Paulina Gałuszka ze Stryszawy
 41. Grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego „Zbójnik” ze Skawicy
 42. Gawędziarz Szymon Gigoń z Zawoi
 43. Grupa śpiewacza „Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej

 

Pliki do pobrania:

 • Regulamin - [PDF]
 • Karta zgłoszenia - grupa śpiewacza - [PDF]  [DOC]
 • Karta zgłoszenia - solista, instrumentalista, gawędziarz - [PDF]  [DOC]

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU GAWĘDZIARZY, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „PODBABIOGÓRSKIE POSIADY”


Termin:
27 maja 2017 r., godz. 9.30

Miejsce: sala Babiogórskiego Centrum Kultury
Organizatorzy: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
    

CELE KONKURSU
- popularyzacja samorodnej twórczości ludowej i rozwój tradycji gawędziarstwa ludowego
- popularyzacja śpiewu ludowego
- popularyzacja muzyki ludowej
- zainteresowanie śpiewem ludowym dzieci i młodzieży
- popularyzacja i podtrzymanie gwary
- zaprezentowanie możliwie szerokiemu gronu odbiorców folkloru słownego i muzycznego grup etnograficznych zamieszkałych w powiecie suskim
- wyłonienie najlepszych śpiewaków, gawędziarzy i instrumentalistów ludowych i wytypowanie kandydatów na ”Sabałowe Bajania” do Bukowiny Tatrzańskiej

REGULAMIN KONKURSU

1.Występujących w konkursie, jury oceniać będzie w trzech kategoriach:

a) kategoria dziecięca – dzieci do lat 13 (uczniowie szkół podstawowych)
b) kategoria młodzieżowa – od 14 do 18 lat
c) kategoria dorosłych – powyżej 18 lat.

2. Uczestnik „Podbabiogórskich Posiadów” może wystąpić tylko raz i tylko w jednym konkursie tj. albo jako gawędziarz, albo solista, albo instrumentalista, albo w grupie śpiewaczej. Jest to zgodne z regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, do którego komisja konkursowa „Podbabiogórskich Posiadów” typuje najlepszych wykonawców.

GAWĘDZIARZE

W konkursie mogą wziąć udział gawędziarze z powiatu suskiego. Repertuar powinien obejmować tematycznie przede wszystkim: dawne wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe z okolic miejsca zamieszkania wykonawcy, ciekawe, humorystyczne wydarzenia z dawnych czasów lub dziejące się współcześnie. Gawędy mogą być z przekazu ustnego, własnego autorstwa oraz gawędy publikowane.
Gawęda nie powinna zawierać tekstów wierszowanych, ale dopuszcza się krótkie wstawki poetyckie (powiedzonka, przysłowia, przyśpiewki) dla ubarwienia prezentacji.
Możliwe jest także przygrywanie na tradycyjnych instrumentach (z wyłączeniem akordeonu, może być heligonka).
Wyklucza się możliwość prezentowania przez uczestników repertuaru z ubiegłorocznego konkursu.
Czas występu maksymalnie do 8 minut. Przekroczenie czasu prezentacji może skutkować przerwaniem występu przez komisję i odjęciem punktów w podsumowaniu.

Kryteria oceny:
- interpretacja– autentyczność lokalnych wątków,
- poprawność językową – czystość gwary, wyrazistość dykcji,
- ogólny wyraz artystyczny – swoboda sceniczna, gest, estetyka wykonania,
- dobór repertuaru – treść gawęd, ze szczególnym uwzględnieniem wierności regionu.

Laureatom zostaną przyznane nagrody: kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe; kategoria dorosła – nagrody pieniężne.


GRUPY  ŚPIEWACZE

W konkursie mogą wziąć udział  zespoły śpiewacze z powiatu suskiego  (liczące nie więcej niż 6 osób) – mogą być męskie, żeńskie i mieszane
- uczestnicy winni zaprezentować stare, tradycyjne melodie charakterystyczne dla własnego regionu
- śpiewacy występują w konkursie bez towarzyszenia muzyki (a cappella)
- czas występu maksymalnie do 8 minut

Kryteria oceny:
- dobór melodii i tekstów gwarowych właściwych dla prezentowanego regionu
- zachowanie właściwego wykonawstwa dla prezentowanego regionu
- czystość brzmienia
- ogólny wyraz artystyczny

Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne.


SOLIŚCI
 
Kryteria oceny:
- dobór melodii i tekstów gwarowych właściwych dla prezentowanego regionu
- zachowanie właściwego wykonawstwa dla prezentowanego regionu
- czystość brzmienia
- ogólny wyraz artystyczny
- czas występu nie może przekroczyć 8 minut

Laureatom zostaną przyznane nagrody: kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe; kategoria dorosła – nagrody pieniężne.

KONKURS INSTRUMENTALISTÓW


W konkursie mogą wziąć udział instrumentaliści z powiatu suskiego.
Pożądane jest zaprezentowanie tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych (akordeon wykluczony).
Uczestnik konkursu może zagrać na kilku różnych tradycyjnych instrumentach. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.
Czas występu nie może przekraczać 8 minut.

Kryteria oceny:
- wybór instrumentu
- dobór repertuaru
- zachowanie w grze stylu własnego regionu
- czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
- ogólny wyraz artystyczny.
    
Laureatom zostaną przyznane nagrody: kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe; kategoria dorosła – nagrody pieniężne.

Informacje i uwagi końcowe:

1. Organizatorzy zwracają uwagę na ścisłe przestrzeganie regulaminowego czasu prezentacji.
2. Uczestnicy konkursu powinni wystąpić w strojach własnego regionu.
3. Prezentacje zostaną omówione przez komisję artystyczną po zakończeniu występów konkursowych i wręczeniu nagród.
4. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek w czasie trwania imprezy.
5. Uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa i nagrody przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród laureatów Komisja Konkursowa wytypuje uczestników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (zgodnie z obowiązującym regulaminem „Sabałowych Bajań”), który przewiduje: „Liczba rekomendowanych uczestników jest ograniczona: jedna grupa śpiewacza oraz po jednym uczestniku w pozostałych kategoriach regulaminowych z jednej gminy.”
6. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej
7. Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 22 maja 2017 roku  na adres:

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi
34-222 Zawoja tel. (033) 877 50 66; fax. (033) 877 69 49

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

8.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos BCK w Zawoi i Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej.

Lista z kolejnością występów zostanie ogłoszona na stronie www.zawoja.pl w dniu 24 maja br.

 

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy