Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 201529 września - Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej

29 września - Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej


Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi złożyła wniosek do programu Kultura Dostępna i zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. otrzymała dotację na realizację zadania Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7200 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie na wybrany spektakl teatralny połączony z warsztatami teatralnymi – termin realizacji wrzesień
  2. Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – działanie skierowane do młodzieży oraz ich dziadków, uczestnicy zwiedzą stałą wystawę oraz wezmą udział w lekcji muzealnej - termin realizacji wrzesień
  3. Wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku Białej na wybrany spektakl teatralny połączony z warsztatami teatralnymi - termin realizacji październik
  4. Przygotowanie spektaklu – programu TV JEDYNKA „Żeby te księgi trafiły pod strzechy” – będzie to posumowanie i sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania zdobytych w czasie realizacji wyżej wymienionych działań. Planujemy, że tematem przedstawienia będzie prezentacja spuścizny literackiej Adama Mickiewicza w atrakcyjnej formie scenicznej. Spektakl będzie adresowany do szerokiej publiczności, zostanie wystawiony w Zawoi – termin realizacji listopad

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy