Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 201418 grudnia - Konkurs na Stroik Bożonarodzeniowy

18 grudnia - Konkurs na Stroik Bożonarodzeniowy

 

REGULAMIN KONKURSU
NAŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY

 1. Organizator konkursu : - Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi - Świetlica Środowiskowa w Zawoi
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawoja.
 3. Celem konkursu jest :
  - kultywowanie i podtrzymywanie tradycji folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
  - edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
  - pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
  - prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum gminy.
 4. Prace rozpatrywane będą w czterech kategoriach:
  - klasy l-lll- Szkoła Podstawowa
  - klasy lV-Vl- Szkoła Podstawowa
  - klasy l-lll- Gimnazjum
 5. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  - oryginalność kompozycji,
  - brak elementów gotowych,
  - estetyka wykonania,
  - wykorzystanie materiałów naturalnych,
  - samodzielność wykonania.
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 7. Prace należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi Centrum w dniu 18.12.2014r. do godziny 16.00.
 8. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
  - nazwisko i imię uczestnika,
  - wiek,
  - adres szkoły (klasa) lub adres zamieszkania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i wykorzystywania zdjęć nagrodzonych prac.

Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi 21.12.2014r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi Centrum o godzinie 10.00.
Zapraszamy!

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy