Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 2014Konkurs plastyczny na kartę pocztową z okazji Święta Niepodległości

Konkurs plastyczny na kartę pocztową z okazji Święta Niepodległości

 

Regulamin konkursu plastycznego na kartkę pocztową z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.

Cele konkursu:
• pozyskanie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który zostanie wydrukowany na kartkach pocztowych,
• przybliżenie uczestnikom konkursu zdarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości oraz ukazanie jak wygląda patriotyzm dnia dzisiejszego.

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Zawoja i oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych: I – klasy I-III,II – klasy IV-VI, III – gimnazjum.

Tematyka pracy konkursowej:  Kartka pocztowa z okazji 11 listopada. Zachęcamy do zaprojektowania pocztówki, która będzie ukazywała jak młodzież i dzieci widzą patriotyzm w XXI wieku.

Format prac: A4.

Technika wykonania: uczestnicy wykonują pracę zgodne z ideą plakatu w dowolnych technikach:
• malarstwo,
• grafika,
• grafika komputerowa lub techniki łączone.

Warunki uczestnictwa:
• prace można wykonywać pojedynczo lub w zespołach (maksymalnie 3 osoby),
• Prace należy złożyć lub wysłać pocztą do 24 października 2014 r. na adres:Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 34-222 Zawoja Centrum,
• Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora/autorów/, datę urodzenia, adres korespondencyjny,
• Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane,
• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu.

Nagrody: Spośród prac nadesłanych na konkurs zostanie wyłonionych  i nagrodzonych 9 najlepszych prac. Główną nagrodą będzie wydruk pocztówki z okazji Święta Niepodległości.

Prawa organizatorów:
• Wszystkie prace biorące udział w konkursie organizator będzie mógł wykorzystywać w celu promocji twórcy, jego pracy oraz BCK i zastrzega sobie tym samym prawo do ich publikacji.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Patriotyzm to my” dofinansowanego z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy