Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Wyciągi "Wojtek"
Zawoja Czatoża

HomeImprezy 2014Konkurs - Młodzi Zawojscy Fotografowie

Konkurs - Młodzi Zawojscy Fotografowie

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MŁODZI ZAWOJSCY FOTOGRAFOWIE”

I.  Zasady ogólne

 1. Konkurs Fotograficzny pt. „Młodzi Zawojscy Fotografowie” (zwany dalej Konkursem) organizuje firma Galeria „Na Ucieche” Barbara Trzebuniak z siedzibą w Zawoi nr 1008 NIP: 552-103-04-95 REGON: 121379610 oraz Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi (zwani dalej Organizatorem).
 2. Konkurs funkcjonuje pod nazwą „Młodzi Zawojscy Fotografowie” i organizowany jest w ramach projektu „Babiogórskie Puzzle Kultury”, finansowanego ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+”.
 3. Uczestnikiem konkursu nazywa się osobę, która na podany na stronie konkursu adres e-mail, wysłała pracę konkursową.
 4. Celem Konkursu jest:
  a. pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców Zawoi poprzez wyłonienie i nagrodzenie trzech najlepszych prac fotograficznych w każdej z trzech kategorii oraz zorganizowanie wystawy około 30 najlepszych fotografii.
  b. aktywizacja i integracja środowiska młodych fotografów z Zawoi poprzez zorganizowanie uroczystego wernisażu i profesjonalnej wystawy najlepszych prac w Galerii „Na Ucieche” w Zawoi. Młodzi artyści fotografowie będą mieli okazję publicznie zaprezentować swoje prace, poznać się nawzajem, wymienić doświadczeniami.
 5. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności przesłanych przez siebie danych osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zaświadcza, że:
  a) Jest autorem przesłanych przez siebie zdjęć i/lub ma do nich prawa autorskie.
  b) Posiada prawa do umieszczania na witrynie fotografii osób, które znajdują się na przesłanych przez niego zdjęciach, oraz przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogłyby zgłosić przeciwko Organizatorowi Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
  c) Akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
  d) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
  e) Zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych przez siebie zdjęć w dowolnej formie i w dowolnym czasie w celu promocji Konkursu i firmy Galeria „Na Ucieche” oraz BCK w Zawoi. 
  Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  f) Zgadza się na częściową obróbkę, rozumianą jako zmianę rozmiaru i/lub wykadrowanie  zdjęcia, w celu umieszczenia go na różnych stronach internetowych w celu promocji Konkursu.

II.  Udział w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych mieszkańców Zawoi lub młodych osób mocno związanych z Zawoją, np. mają w Zawoi domek letniskowy, często przyjeżdżają do Zawoi na wypoczynek, mają tutaj rodzinę, itp. Wiek uczestnika nie może przekroczyć 35 lat.
 2. Rozróżnia się trzy kategorie tematyczne:
  • I kategoria – portret,
  • II kategoria – pejzaż i przyroda,
  • III kategoria – fotografia reportażowa i dokumentalna.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Organizatora pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 5. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
 6. Wymagania techniczne co do zdjęć - pliki w formacie .jpg, o wymiarach krótszy bok nie mniejszy niż 2400 pikseli. Jeden plik nie może zajmować więcej niż 5 MB.
 7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
  • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
  • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
 8. Nie będą akceptowane prace:
  • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
  • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 9. Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W temacie maila, należy wpisać "Konkurs Fotograficzny Młodzi Zawojscy Fotografowie”, a w treści listu: Tytuł ogólny lub tytuły poszczególnych zdjęć oraz Imię i Nazwisko autora. Do zdjęć można dołączyć kilka zdań komentarza na ich temat.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora to jest www.naucieche.pl w dniu 29 października 2014 r. Laureaci otrzymają dodatkowo powiadomienia drogą mailową.

III. Terminarz

 1. Prace należy nadsyłać w terminie od 1 października 2014 r. do 25 października 2014 r.
 2. Fotografie, które będą nadesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu zwane dalej Jury.
 4. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury i w dniu 29 października 2014 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu na stronie Organizatora tj. www.naucieche.pl. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex-equo.
 5. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z przedstawieniem najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Galerii „Na Ucieche” w Zawoi Wilczna nr 1008 w dniu 8 listopada 2014 r. o godzinie 17.00. 
 6. Wystawa najlepszych prac konkursu trwać będzie do 15 grudnia 2014 r.


IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
 2. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 4. Ostateczna i nieodwołalna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, tj. 1 październik 2014 roku.

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy