Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Wyciągi "Wojtek"
Zawoja Czatoża

HomeImprezy 201410 sierpnia - I Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Zawoja

10 sierpnia - I Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Zawoja

 

REGULAMIN I TURNIEJU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAWOJA
ZAWOJA 2014


Cel. Popularyzowanie plażowej piłki siatkowej oraz aktywnego wypoczynku. Wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej w siatkówce plażowej.

Organizator. Organizatorem Turnieju jest Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi i Pub Fantazja

Czas i miejsce. Rozgrywki prowadzone będą w kategorii OPEN na plaży w Zawoi Składy. Termin zawodów: 10 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00.

Uczestnictwo. W turnieju biorą udział zespoły (3 zawodników w polu + ewentualnie 1 rezerwowy) z zastrzeżeniem, że na polu gry w ciągu całego meczu w drużynie znajduje się przynajmniej jedna kobieta.

System rozgrywek. Turniej odbędzie się według następujących zasad:

• dopuszcza się przyjęcie piłki sposobem oburącz górnym;
• mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów; w przypadku remisu zostanie rozegrany trzeci set, również do 15 punktów, przy czym aby wygrać seta zespół musi uzyskać przynajmniej dwa punkty przewagi;
• każdy zespół ma prawo do najwyżej trzech odbić w celu przebicia piłki nad siatką na stronę przeciwnika;
• do odbić piłki przez zespół zaliczamy zarówno zamierzone odbicie piłki, jak i niezamierzone przez zawodnika dotknięcie piłki;
• zawodnikowi nie wolno odbić piłki dwa razy pod rząd;
• zawodnik może wejść w przestrzeń, na boisko i/lub w wolną strefę przeciwnika, o ile nie przeszkodzi to w grze zespołowi przeciwnemu;
• błędem jest gdy zawodnik wykonuje atak otwartą dłonią przebijając piłkę palcami lub ”kiwając”;
• system rozgrywek zależny od ilości zgłoszeń

Sędziowanie. Mecze sędziują wyznaczeni przez Organizatora sędziowie.

Nagrody. Puchary i nagrody przyznawane są za miejsca I-IV.

Sprawy dyscyplinarne. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. Uczestnicy zawodów muszą akceptować decyzje podjęte przez sędziego, zachowując należyty szacunek i nie kwestionując wydanych orzeczeń. W przypadku wątpliwości mogą poprosić o wyjaśnienie zastosowanego przepisu. Uczestnicy zawodów muszą zachowywać się z szacunkiem oraz przestrzegać zasad FAIR PLAY, nie tylko wobec sędziego, ale również w stosunku do organizatorów zawodów, partnerów z zespołu, przeciwników oraz widzów. Zawodnikom nie wolno podejmować działań wymuszających podjęcie przez sędziów decyzji korzystnych dla swojego zespołu.

Postanowienia końcowe:

• Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
• Zespoły uczestniczące w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanego turnieju.
• W wypadku nie sportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
• Decyzje sędziego, co do meczu są ostateczne, w innych sprawach decyzje podejmuje Organizator.
• W sytuacji gdy warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne (ulewny deszcz) organizator może odwołać turniej, o czym powinien poinformować zgłoszonych uczestników przed rozpoczęciem zawodów.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2014 r., do godz. 10:30.
W karcie zgłoszeniowej prosimy o podanie danych kontaktowych do kapitana (nr telefonu oraz e-mail).
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rozgrywkach.


Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy