Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Wyciągi "Wojtek"
Zawoja Czatoża

HomeImprezy 201430 kwietnia - Talenty Małopolski - Kolejność występów

30 kwietnia - Talenty Małopolski - Kolejność występów

 


 

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

 

Talenty Małopolski 2014 – formy taneczne 30 kwietnia 2024 r. – godzina 9.00

 1. Natalia Zych – Wysoka, gm. Jordanów
 2. FRESH CREW – Jordanów
 3. Joanna Dybczyk – Jordanów
 4. Barbara Hujda – Zawoja
 5. Julia Giertuga – Zawoja
 6. Oliwia Bobek – Maków Podhalański
 7. Cheerlederki – Maków Podhalański
 8. BLACKOUT – Tarnawa Dolna, gm. Zembrzyce

Talenty Małopolski 2014 – formy muzyczne 30 kwietnia 2014 r. – godzina 10.30

 1. CANTINA BRASS – Stryszawa
 2. Sekstet Saxofonowy – GÓRSKI BAND – Stryszawa
 3. Emilia Kolanko – Jordanów
 4. Martyna Majda – Łętownia, gm. Jordanów
 5. Patrycja Pluta – Toporzysko, gm. Jordanów
 6. Angelika Migas – Osielec, gm. Jordanów
 7. Katarzyna Lipka – Jordanów
 8. JAGÓDKI– Marcówka, gm. Zembrzyce
 9. FANTAZJA – Zembrzyce
 10. Angelika Sobaniak – Zembrzyce
 11. Targosz Sylwia – Tarnawa Dolna, gm. Zembrzyce
 12. Weronika Wajdzik – Zembrzyce
 13. Adrian Gach – Zembrzyce
 14. Natalia Sitarz – Tarnawa Dolna, gm. Zembrzyce
 15. Zespół Wokalny „FANTAZJA” – Śleszowice, gm. Zembrzyce
 16. Agnieszka Malczyk – Zawoja
 17. Mateusz Front – Zawoja
 18. Gabriela Klimasara, Natalia Pierog – Zawoja
 19. Adrianna Basiura, Marzena Spyrka – Zawoja
 20. Sabina Ruszkiewicz – Skawica, gm. Zawoja
 21. Piotr Trzebuniak - Zawoja
 22. Maria Janiszewska – Budzów
 23. ZESPÓŁ – Budzów
 24. Paulina Kanik – Budzów
 25. Klaudia Białończyk – Grzechynia, gm. Maków Podhalański
 26. Emmanuela Banach – Maków Podhalański
 27. Dziecięcy Zespół Muzyczny „Maluchy” – Maków Podhalański
 28. MAŁE SOPRANINO – Grzechynia, gm. Maków Podhalański
 29. Marta Radwan, Agnieszka Wydra – Maków Podhalański
 30. Zuzanna Ocieczek – Wieprzec, gm. Maków Podhalański
 31. Karolina Sala – Białka, gm. Maków Podhalański
 32. Natalia Kudzia – Grzechynia, gm. Maków Podhalański
 33. Paulina Wyczesany – Maków Podhalański
 34. Marta Ruszkowicz – Maków Podhalański
 35. Stefania Wieczorek – Maków Podhalański
 36. Mariola Miśkowiec – Kojszówka, gm. Maków Podhalański

Przypominamy, że w przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.


 

REGULAMIN


I. ORGANIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

II. ORGANIZATOR ELIMINACJI POWIATOWYCH: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

III. OPIEKA MERYTORYCZNA: Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

IV. PATRONAT HONOROWY: „Piwnica pod Baranami” w Krakowie

V. PATRONAT MEDIALNY: Radio PLUS Kraków, Myślenice iTV Telewizja Powiatowa

VI. CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” - najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VII. UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie:
 A) SOLIŚCI:
   A1) od 7 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 7 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:
   C1) od 7 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej - zespół
       kwalifikuje się do kategorii starszej.

VII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
- etap pierwszy: eliminacje powiatowe
- etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
- festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
- uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór  nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku
oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
- festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
- uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nie prezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary - 5 min, zespoły - 6 min.
4. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu.
5. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
6. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
7.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
8. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
9. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
10. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
11. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
12. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach.
13. Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

VIII. KARTY ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń należy przesyłać na adres: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi,
34-222 Zawoja do 24 kwietnia 2014 r. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

IX. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych  Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

X. TERMINY I MIEJSCA:
• Eliminacje powiatowe:

30 kwietnia 2014 r.
9.00 – Sala Widowiskowa BCK w Zawoi Centrum
Harmonogram występów zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.zawoja.pl, po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszeń.

• Finał wojewódzki:
  FORMY MUZYCZNE: 16 maja 2014r.
  FORMY TANECZNE: 17 maja 2014r.
  Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe
  ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
  tel. 12 2716 757, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
• Koncerty Laureatów: czerwiec 2014r.

XI. AKREDYTACJA :
Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 10 zł/os. za każdą prezentację. Zespoły liczące powyżej 15 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim  płatna jest przelewem do 12 maja 2014r. na rachunek: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43  
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001 (w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2014”) lub gotówką w dniu finału (przed występem).

XII. INFORMACJE:
Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43, tel. 792 823 382
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.talentymalopolski.pl 

 

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy