Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 201424 kwietnia - Gminny Konkurs Recytatorski

24 kwietnia - Gminny Konkurs Recytatorski

 

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi oraz Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi

Tematyka konkursu: dowolna

Cele konkursu:
- prezentacja najciekawszych dzieł literatury polskiej i obcej,
- popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.

Etapy konkursu:
1.Eliminacje gminne odbędą się 24 kwietnia 2014 roku w sali BCK w Zawoi o godzinie 10.00
2.Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 08 maja 2014 roku w Domu Weselnym „GREG” w Budzowie o godz. 9.30

Organizatorem na szczeblu powiatowym są: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Finał Wojewódzki Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w czerwcu 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72

Wytyczne regulaminowe:
1.Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów .
2. Konkurs recytatorski jest prowadzony w jednej kategorii warsztatowej – recytatorów.
3. Przy doborze repertuaru należy kierować się następującymi kryteriami : - wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, - dobór dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora, - zgodności z tematyką konkursu.
4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na : - zrozumienie treści, - naturalność wypowiedzi, - poprawność dykcji.
5. Na konkurs gminny każda szkoła gimnazjalna typuje 3 uczestników.
6.Każdy uczestnik przygotowuje do konkursu 2 utwory: poetycki i fragment prozy.
7. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
8. Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe i dyplomy.
9.Do konkursu powiatowego komisja może zakwalifikować 3 uczestników eliminacji gminnych.

Zasady oceny:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny recytatorów kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, interpretacją utworu, kulturą słowa, ogólnym wyrazem artystycznym.
             
Postanowienia końcowe: Zgłoszenia pisemne recytatorów (na przesłanych formularzach zgłoszeń) na konkurs gminny należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2014 roku na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 34-222 Zawoja.

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela: Lucyna Malczyk – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi tel. 33 8775041.

Plik do pobrania: Karta zgłoszenia

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy