Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 20141 marca - 26 kwietnia - III Halowy Turniej Piłki Nożnej OSP o Puchar Wójta Gminy Zawoja

1 marca - 26 kwietnia - III Halowy Turniej Piłki Nożnej OSP o Puchar Wójta Gminy Zawoja

 

 

III HALOWY TURNIEJ  PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAWOJA
Zawoja 2014


Organizator: Wójt Gminy Zawoja, Hala Widowiskowo-Sportowa, w Zawoi Centrum, Babiogórskie Centrum Kultury.

Cel: Popularyzacja halowej piłki amatorskiej wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych, promocja Gminy Zawoja

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Zawoi Centrum

Sponsor Generalny:  Wójt Gminy Zawoja 

Nagrody    I Miejsce: Puchar, 1.300 zł, dyplom

                  II Miejsce: Puchar, 1.200 zł, dyplom

                  III Miejsce: Puchar, 1.100 zł, dyplom

                  Pozostałe miejsca:  1000 zł, dyplom uczestnictwa

                  Puchar Komendanta Gminnego ZOSP RP w Zawoi dla Króla Strzelców


Patronat medialny:  Wieści Babiogórskie, Sucha24.pl, Beskidzka24.pl

Uczestnicy: OSP  Skawica Centrum, OSP Skawica Sucha Góra, OSP Zawoja Dolna, OSP Zawoja Przysłop, OSP Zawoja Centrum, OSP Zawoja Wełcza, OSP Zawoja Górna


Regulamin  turnieju  halowej piłki nożnej


1.Uczestnicy
W turnieju biorą udział pełnoletni strażacy poszczególnych jednostek OSP z Gminy Zawoja, posiadający ważne badania lekarskie oraz dokument tożsamości.Wymagany jest co najmniej roczny staż w OSP. Ujawnienie uczestnictwa w meczu osób niespełniających w/w warunków skutkować będzie oddaniem meczu walkowerem. Każda jednostka OSP może wystawić jedną drużynę.
Przed rozpoczęciem rozgrywek kapitan każdej drużyny lub naczelnik OSP zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi imienny wykaz zawodników wraz z kserokopią badań lekarskich, oraz dowodu osobistego – wzór wykazu zawodników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. System rozgrywek
Wszystkie zespoły będą grały w jednej grupie systemem „każdy z każdym”. Kolejność i terminarz spotkań zostanie ustalony na spotkaniu z przedstawicielami poszczególnych drużyn.
Za każdy mecz wygrany drużyna otrzyma 2 punkty, za remis 1 punkt, za prezgraną 0 punktów.
O końcowej klasyfikacji decydować będzie ilość zdobytych punktów, a w przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie bilans zdobytych/straconych bramek.

3. Czas gry
Wszystkie mecze trwają  2 x 20 minut.

4. Nagrody pieniężne przekazane zostaną poszczególnym jednostkom OSP w formie dotacji.

4. Przepisy gry
• Zespoły składają się z bramkarza  +  4  zawodników w polu oraz rezerwowych – max 12 zawodników, - skład zespołu nie może ulegać zmianie przez cały czas trwania turnieju
• Zawodnicy przez cały czas trwania turnieju grają z tymi samymi numerai
• boisko o wymiarach  40m x 20m,
• bramki 3m x 2m,
• piłka nożna nr 5,
• auty wprowadzane nogą (wyłącznie podanie), zakaz uderzenia  piłki w światło bramki,
• bramkarz wprowadza piłkę  do gry (również z gry) tylko ręką (całe boisko) - zakaz gry nogą z ręki,
• odległość od piłki przy wykonywaniu SFG , autów – 5 metrów,
• strefa zmian znajduje się przy ławce rezerwowych,
• zakaz gry wślizgiem w bezpośrednim kontakcie (faza poślizgu – interpretacja sędziego),
• wszystkie rzuty wolne bezpośrednie,
• wślizg w polu karnym – rzut karny (nie dotyczy bramkarza),
• zawodnicy przerywają grą na gwizdek sędziego,
• obowiązują kary 1,2  minutowe – zgodnie z interpretacją sędziego (nie sportowe zachowanie, niebezpieczna i brutalna gra, słowna obraza zawodnika lub sędziego),
• wybitnie nie sportowe zachowanie – kara meczu,
• zawodnicy podczas trwania turnieju występują z tymi samymi numerami na koszulce,
• pozostałe przepisy wg ustaleń PZPN i FIFA

Obowiązuje obuwie halowe!!
Podczas trwania  turnieju opiekę nad grupą sprawuje trener lub kierownik

Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków! Wszystkie sporne sprawy rozstrzyga organizator


Pliki do pobrania: 

 - WYKAZ ZAWODNIKÓW - [POBIERZ]

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy