Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Wyciągi "Wojtek"
Zawoja Czatoża

HomeImprezy 201316 października - Gminny Konkurs Recytatorski…

16 października - Gminny Konkurs Recytatorski…

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGOPOEZJI I PROZY REGIONALNEJ
 


Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi oraz Babiogórskie Centrum Kultury.
Tematyka konkursu: W konkursie prezentowane mogą być włącznie utwory tematycznie związane z regionem Podbabiogórza i/lub napisane przez autorów pochodzących z tego regionu.
Cele konkursu:
1. Poznanie i popularyzacja twórczości regionalnej
2. Kształtowanie poczucia jedności ze swoim środowiskiem lokalnym
3. Kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego swojego regionu
Etapy konkursu:
1. Eliminacje gminne odbędą się 16 października 2013roku w sali BCK w Zawoi o godzinie 10.00
2. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 25 października 2013 roku w Bibliotece Suskiej , 34-200 Sucha Beskidzka ul. Piłsudskiego 23.


Organizatorem konkursu „W cieniu jodeł i świerków” na szczeblu powiatowym są: Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, pod patronatem miesięcznika samorządowego Ziemia Suska.


Wytyczne regulaminowe:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Zawoja . 2 Każdy uczestnik przedstawia dwa utwory: poetycki i fragment prozy. 3.Łączny czas recytacji nie powinien przekraczać 8 minut. 4.Na konkurs gminny każda szkoła typuje 4 uczestników. 5.W konkursie można prezentować utwory pisane zarówno gwarą jak i językiem literackim. 6..Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe i dyplomy.
 Zasady oceny:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny recytatorów kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, interpretacją utworu, kulturą słowa, ogólnym wyrazem artystycznym.
Postanowienia końcowe: Zgłoszenia pisemne recytatorów (na przesłanych formularzach zgłoszeń) na konkurs gminny należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2013 roku na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi, 34-222 Zawoja, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela: Lucyna Malczyk – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi tel. 33 8775041

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy