Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Wyciągi "Wojtek"
Zawoja Czatoża

HomeImprezy 201324 maja - Podbabiogórskie Posiady. Kolejność występów

24 maja - Podbabiogórskie Posiady. Kolejność występów

 

Kolejność występów uczestników przeglądu „Podbabiogórskie Posiady”


1. Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”, Zembrzyce, grupa śpiewacza żeńska – dorośli
2. Ceremuga Kacper, Juszczyn, instrumentalista (skrzypce) - młodzież
3. Grupa śpiewacza, Stryszawa, grupa śpiewacza
4. Natalia Ceremuga, Juszczyn, gawędziarka - dzieci
5. Babiogórzanie - „Polana Makowska”, Maków Podh., grupa śpiewacza - dorośli
6. Jakub Guzik, Juszczyn, instrumentalista - młodzież
7. Irena  Stopa, Jordanów, gawędziarka - dorośli
8. Gabriel Woźny, Juszczyn, instrumentalista (heligonka) - dziecięca
9. Zespół Regionalny „Zbyrcok”, Juszczyn, grupa śpiewacza męska - dorośli
10. Julia Grzechynia – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy”, Kojszówka, instrumentalista (skrzypce) - dzieci
11. Helena Wojtanek, Jordanów, gawędziarka - dorośli
12. Zespól Regionalny „Zbyrcok”, Juszczyn, grupa śpiewacza żeńska - dorośli
13. Julia Borys – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy", Kojszówka, instrumentalistka (skrzypce) - dzieci
14. Joanna Woźny, Juszczyn, gawędziarka - młodzież
15. Samuel Guzik, Juszczyn, instrumentalista (heligonka) - dzieci
16. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy”, Kojszówka, grupa spiewacza - dzieci
17. Karol Zajda, Juszczyn, instrumentalista (heligonka) - dzieci
18. Monika Radwan – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy”, Kojszówka, instrumentalista (piszczałka) - dzieci
19. Sabina Polak, Sucha Beskidzka, solistka - dzieci
20. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy”, Kojszówka, grupa śpiewacza - młodzieżowa
21. Marta Matusik, Sucha Beskidzka, instrumentalistka (heligonka, skrzypce) - dzieci
22. Józef Krzak, Śleszowice, gawędziarz - dorośli
23. Grupa śpiewacza „Duchac”, Sucha Beskidzka, grupa śpiewacza dziewczęca - młodzież
24. Jan Ryt, Sucha Beskidzka, instrumentalista (dudy) - dorośli
25. Angelina Figura, Bystra, gawędziarka - młodzież
26. Joanna Master, Sucha Beskidzka, solistka – młodzież
27. Zespół Regionalny „Zbójnik”, Skawica, grupa śpiewacza żeńska - dorośli
28. Szymon Gigoń, Zawoja, gawędziarz - młodzież
29. Maria Heldt, Zembrzyce, gawędziarka - dorośli
30. KGW Zawojanki, Zawoja, grupa śpiewacza - dorośli
31. Wojciech Marek, Skawica, instrumentalista (heligonka) - dzieci
32. Sebastian Parzygnat, Bystra, gawędziarz - młodzież
33. Adrianna Basiura – Zespół Regionalny "Juzyna", Zawoja, solistka - dzieci
34. Marzena Marfiak, Bystra, gawędziarka - młodzież
35. Stowarzyszenie „Nasza Skawica”, Skawica, grupa śpiewacza - dorośli
36. Angelika Kaczmarczyk, Skawica, instrumentalistka (heligonka) - dorośli
37. Anna Cyganik, Zembrzyce, gawędziarka - młodzież
38. Zespół Regionalny „Juzyna”, Zawoja, rupa śpiewacza męska - młodzież
39. Marcin Sroka, Bystra, gawędziarz - dzieci
40. Tymoteusz Jezutek, Zawoja, gawędziarz - dzieci
41. Zespół Regionalny „Zbójnik”, Skawica, grupa śpiewacza żeńska - młodzież

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU GAWĘDZIARZY, ŚPIEWAKÓW
I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „PODBABIOGÓRSKIE POSIADY”Termin:  24 maja 2013 r., godz. 9.00.
Miejsce:  sala Babiogórskiego Centrum Kultury,
Organizatorzy:  Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
    

CELE KONKURSU:
- popularyzacja samorodnej twórczości ludowej i rozwój tradycji gawędziarstwa ludowego
- popularyzacja śpiewu ludowego
- popularyzacja muzyki ludowej
- zainteresowanie śpiewem ludowym dzieci i młodzieży
- popularyzacja i podtrzymanie gwary
- zaprezentowanie możliwie szerokiemu gronu odbiorców folkloru słownego i muzycznego grup etnograficznych zamieszkałych w powiecie suskim
- wyłonienie najlepszych śpiewaków, gawędziarzy i instrumentalistów ludowych i wytypowanie kandydatów na ”Sabałowe Bajania” do Bukowiny Tatrzańskiej

 

REGULAMIN KONKURSU

KATEGORIE:
Występujących w konkursie, jury oceniać będzie w trzech kategoriach:

a) kategoria dziecięca – dzieci do lat 13 (uczniowie szkół podstawowych);
b) kategoria młodzieżowa – od 14 do 18 lat
c) kategoria dorosłych – powyżej 18 lat.

GAWĘDZIARZE:

W konkursie mogą wziąć udział gawędziarze z powiatu suskiego.
Repertuar powinien obejmować tematycznie przede wszystkim: dawne wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe z okolic miejsca zamieszkania wykonawcy, ciekawe, humorystyczne wydarzenia z dawnych czasów lub dziejące się współcześnie.
Gawęda nie powinna zawierać tekstów wierszowanych, ale dopuszcza się krótkie wstawki poetyckie (powiedzonka, przysłowia, przyśpiewki) dla ubarwienia prezentacji.
Możliwe jest także przygrywanie na tradycyjnych instrumentach (z wyłączeniem akordeonu, może być heligonka).
Wyklucza się możliwość prezentowania przez uczestników repertuaru z ubiegłorocznego konkursu.
Czas występu maksymalnie do 8 minut. Przekroczenie czasu prezentacji może skutkować przerwaniem występu przez komisję i odjęciem punktów w podsumowaniu

Kryteria oceny
- interpretacja– autentyczność lokalnych wątków,
- poprawność językową – czystość gwary, wyrazistość dykcji,
- ogólny wyraz artystyczny – swoboda sceniczna, gest, estetyka wykonania,
- dobór repertuaru – treść gawęd, ze szczególnym uwzględnieniem wierności regionu.

Laureatom zostaną przyznane nagrody:
kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe
kategoria dorosła – nagrody pieniężne


GRUPY  ŚPIEWACZE:

W konkursie mogą wziąć udział  zespoły śpiewacze z powiatu suskiego  (liczące nie więcej niż 6 osób) – mogą być męskie, żeńskie i mieszane
- uczestnicy winni zaprezentować stare, tradycyjne melodie charakterystyczne dla własnego regionu
- śpiewacy występują w konkursie bez towarzyszenia muzyki (a cappella)
- czas występu maksymalnie do 8 minut
    
Kryteria oceny:
- dobór melodii i tekstów gwarowych właściwych dla prezentowanego regionu
- zachowanie właściwego wykonawstwa dla prezentowanego regionu
- czystość brzmienia
- ogólny wyraz artystyczny

Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne.

SOLIŚCI:
 
Kryteria oceny:
- dobór melodii i tekstów gwarowych właściwych dla prezentowanego regionu
- zachowanie właściwego wykonawstwa dla prezentowanego regionu
- czystość brzmienia
- ogólny wyraz artystyczny
- czas występu nie może przekroczyć 8 minut

Laureatom zostaną przyznane nagrody:
kategoria dziecięca i młodzieżowa – nagrody rzeczowe
kategoria dorosła – nagrody pieniężne


KONKURS INSTRUMENTALISTÓW:

- Pożądane jest zaprezentowanie tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych (akordeon wykluczony).
- Uczestnik konkursu może zagrać na kilku różnych tradycyjnych instrumentach. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.
- Czas występu nie może przekraczać 8 minut.

Kryteria oceny:
- wybór instrumentu
- dobór repertuaru
- zachowanie w grze stylu własnego regionu
- czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
- ogólny wyraz artystyczny.

INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE

1. Organizatorzy zwracają uwagę na ścisłe przestrzeganie regulaminowego czasu prezentacji.
2. Uczestnicy konkursu powinni wystąpić w strojach własnego regionu.
3. Prezentacje zostaną omówione przez komisję artystyczną po zakończeniu występów konkursowych i wręczeniu nagród.
4. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek w czasie trwania imprezy.
5. Uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa i nagrody przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród laureatów pierwszych miejsc Komisja Konkursowa wytypuje uczestników  do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (zgodnie z obowiązującym regulaminem „Sabałowych Bajań”).
6. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.
7. Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 20 maja 2013 roku  na adres:
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi
34-222 Zawoja tel. (033) 877 50 66;   fax. (033) 877 69 49


Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.


Lista z kolejnością występów zostanie ogłoszona na stronie www.zawoja.pl w dniu 22 maja br.

 

Pliki do pobrania: 

KARTA ZGŁOSZENIA - [POBIERZ]

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy