Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 201317 kwietnia - Talenty Małopolski

17 kwietnia - Talenty Małopolski

 

REGULAMIN


ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
WSPÓŁORGANIZATORZY: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
PATRONAT HONOROWY: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

I. UCZESTNICY:
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających
w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.

Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:
A) SOLIŚCI:
   A1) od 7 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 7 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * liczy się wiek osoby starszej
C) ZESPOŁY:
   C1) od 7 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej- zespół
        kwalifikuje się do kategorii starszej.


II. FORMY:
Muzyczna. Soliści, instrumentaliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
Taneczna. Soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
    - eliminacje powiatowe,
    - finał wojewódzki w Dobczycach,
    - koncerty laureatów w Krakowie.
2. Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do wieku uczestnika       i poziomu warsztatowego - nieprezentowany w latach poprzednich. Aranżacje winny być nowatorskie. Jury może poprosić o drugi utwór.
3. Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie odpowiednio: soliści, duety, pary do 5 min, zespoły do 6 min.
4. Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób (nie dotyczy chórów).
5. Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
6. W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
7. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
8. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
9. W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
10. Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
11. Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.  W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.
12. Festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
13. Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
14. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
15. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych  Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

IV. OCENA UCZESTNIKÓW

I. UCZESTNICY:
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających
w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.

Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:
A) SOLIŚCI:
 A1) od 7 do 9 lat
 A2) od 10 do 15 lat
 A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
 B1) od 7 do 9 lat *
 B2) od 10 do 15 lat *
 B3) od 16 do 21 lat *
 * liczy się wiek osoby starszej
C) ZESPOŁY:
 C1) od 7 do 9 lat **
 C2) od 10 do 15 lat **
 C3) od 16 do 21 lat **
 ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej- zespół
 kwalifikuje się do kategorii starszej.


II. FORMY:
Muzyczna. Soliści, instrumentaliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
Taneczna. Soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
 - eliminacje powiatowe,
 - finał wojewódzki w Dobczycach,
 - koncerty laureatów w Krakowie.
2. Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do wieku uczestnika i poziomu warsztatowego - nieprezentowany w latach poprzednich. Aranżacje winny być nowatorskie. Jury może poprosić o drugi utwór.
3. Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie odpowiednio: soliści, duety, pary do 5 min, zespoły do 6 min.
4. Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób (nie dotyczy chórów).
5. Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
6. W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
7. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
8. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
9. W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
10. Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
11. Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO. W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.
12. Festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
13. Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
14. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
15. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

IV. OCENA UCZESTNIKÓW
1. Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury, złożone z minimum trzech specjalistów z dziedziny muzyki i tańca - powołane przez głównego organizatora.
2. W pracach jury na etapie powiatowym mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji (specjaliści).
3.Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.
4. Na etapie powiatowym Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego w Dobczycach.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu, od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

V. KARTY ZGŁOSZENIA
Kopię kart zgłoszeń należy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych w terminie do 12 kwietnia 2013 r. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

VI. TERMINY I MIEJSCA
• Eliminacje powiatowe: 17 kwietnia 2013 r., godz. 10.00
 Babiogórskie Centrum Kultury, 34-222 Zawoja Centrum

• Finał wojewódzki:
 FORMY MUZYCZNE: 17 maja 2013 r.
 FORMY TANECZNE: 18 maja 2013 r.
 Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
 
Koszt akredytacji to 10 zł/os. za każdą prezentację. Zespoły liczące powyżej 15 osób płacą akredytację w wysokości 150 zł. Akredytacja jest płatna przelewem do 10 maja 2013r. na rachunek: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43.

Nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001 (w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2013”) lub gotówką w dniu eliminacji (przed występem).

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2013 r.

VII. INFORMACJE:
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 34-222 Zawoja, tel. 33 877 50 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43, tel. 792 823 382
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.talentymalopolski.pl

 

Pliki do pobrania:

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy