Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeImprezy 20123 sierpnia - Babiogórski Uniwersytet

3 sierpnia - Babiogórski Uniwersytet

 

Prof. zw. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz jest emerytowanym pracownikiem Katedry Stratygrafii i Geologii Regionalnej WGGiOŚ AGH.


Przez ponad 30 lat pełnił funkcję Kierownika Katedry Od 1992 jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1996 - członkiem czynnym), a od roku 1999 pełni funkcję dyrektora Wydziału Przyrodniczego PAU. Jest autorem ponad 450 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach specjalistycznych. Po roku 1976, w którym otrzymał Krzyż Kawalerski OOP, osiągnięcia te prezentują się następująco: około 450 opublikowanych prac, w tym 10 współautorskich książek i podręczników, 14 wypromowanych doktorów.


Prof. Alexandrowicz jest wielokrotnym laureatem nagród MEN i Rektora AGH. Od 18 lat jest członkiem Komisji Badań Czwartorzędu PAN, której przewodniczy w ostatnich 3 kadencjach. Od 1969 roku pełni funkcję Redaktora Naczelnego Kwartalnika AGH "Geologia", od 1997 r. -  wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, a od 2000 r. - Redaktora Naczelnego Serii "Rozprawy Wydziału Przyrodniczego PAU".

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy