Polish English German Norwegian

 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Trasa zjazdowa

HomeAKTUALNOŚCIInformacje UGPrywatny partner dla szkolnictwa w Zawoi

Prywatny partner dla szkolnictwa w Zawoi

Zawoja będzie najprawdopodobniej pierwszą gminą w Polsce, która zbuduje szkołę i pełnowymiarowy basen oraz rozbuduje i wyremontuje istniejące obiekty oświatowe za pieniądze prywatnej firmy. Opracowany przez władze gminy Zawoja projekt w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest pilotażowym w skali kraju. Zainteresowało się nim Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które projekt ten objęło patronatem.

Jest to bowiem pierwszy projekt, tak duży projekt budowy i rozbudowy szkół, który zakłada wykorzystanie możliwości PPP w oświacie i może być potem stosowany w innych polskich gminach jako rozwiązanie modelowe.

 

Pomysłodawcą i bezpośrednim inicjatorem jest Tadeusz Chowaniak, wójt Zawoi, a pełnego wsparcia udziela mu od początku Rada Gminy, która stosowną uchwałą upoważniła wójta do działań w tym zakresie.
Idea przedsięwzięcia skupia się do następującego założenia: gmina porządkuje sprawy oświaty, typuje które placówki są jej niezbędne i potrzebne do prowadzenia szkół, wskazuje co i gdzie ma być wybudowane. I to z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i bez zbędnej zwłoki, czyli przed wrześniem 2014 roku. Buduje i finansuje prywatny partner (firma), która wykłada pieniądze. Odzyska je z budżetu gminy w ratach. Raty będą spłacane przez 30 lat z funduszy, które uda się zaoszczędzić w oświacie dzięki reformie.

Projekt, roboczo i skrótowo nazywany w Zawoi „Budową szkoły w Centrum” nosi faktycznie nazwę dłuższą, opisującą wszystkie elementy procesu. Mówimy zatem o projekcie pn. „Budowa szkoły w Zawoi Centrum z basenem, połączona z rozbudową szkół w Skawicy Centrum, Zawoi Mosorne oraz Zawoi Wilcznej”. Zatem inaczej mówiąc powstaną cztery ośrodki oświatowe: Centrum, Skawica, Wilczna (wszystkie trzy z trzema poziomami nauczania: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) i ośrodek na Mosornym (przedszkole i ew. żłóbek). To zagwarantuje kompleksowe zabezpieczenie potrzeb oświaty w gminie, zapewni edukację na odpowiednio dobrym jakościowo poziomie z wykorzystaniem odpowiednich pomocy naukowych i w odpowiednio wyposażonych salach.

Procedury przygotowania projektu w ramach PPP są wprawdzie żmudne, długie i dość skomplikowane, ale sporo doświadczeń gmina ma już za sobą. Rada Gminy podjęła już też stosowną uchwałę, akceptującą rozwiązanie problemów szkolnictwa w tak nowatorski sposób. 14 lutego wójt Zawoi Tadeusz Chowaniak złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie ważny dokument całego procesu, a mianowicie „Oświadczenie o współpracy”, którego sygnatariuszami są gmina Zawoja i MRR.

Dlaczego gmina wybrała tak niekonwencjonalny model budowy i rozbudowy bazy oświatowej? Wójt Tadeusz Chowaniak tłumaczy:

– Z kilku powodów. Po pierwsze rozpoczęliśmy gruntowny proces przemian w oświacie, mający ją uporządkować, dostosować do nowoczesnych wymogów, zrównać szanse edukacyjne naszych dzieci i młodzieży. Proces bardzo mocno spóźniony, którego pierwszy etap większość samorządów ma już dawno za sobą. Po drugie – jesteśmy gminą biedną i nie mamy takiej zdolności kredytowej, aby wyłożyć pieniądze z kredytu na szybką budowę szkoły i basenu i jeszcze inne placówki przystosować. Czyli dzięki rozwiązaniu PPP mamy możliwość strategicznych inwestycji bez obciążania długu publicznego. Po trzecie – dzięki szybkiemu uporządkowaniu bazy oświatowej uda nam się zracjonalizować ogromne wydatki, które przeznaczamy obecnie na oświatę (prawie 12 mln zł w skali roku). Na te aspekty, które podniosłem nałożyło się także konieczne wstrzymanie budowy szkoły w centrum ze względu na niewywiązywanie się wykonawcy z umowy, notabene dla gminy niekorzystnej. Po czwarte – zainteresowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego naszym pomysłem i objęcie go patronatem wynika z uwarunkować ogólnych. Mianowicie w latach 2014-2020 środki unijne mają być kierowane w większej ilości niż obecnie do segmentu PPP.

Porozumienie z ministerstwem gwarantuje wyłożenie ze środków ministerialnych ok. 700 tys. zł na wybór partnera prywatnego (w dialogu konkurencyjnym – to da pomoc prawną i ekonomiczno-finansową oraz nadzór nad realizacją inwestycji w ramach tzw. pomocy technicznej. Szacuje się, że jesienią br. podpisana zostanie umowa partnerska. Najpierw musi być ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Proces projektowania i budowy szacowany jest na dwa lata.

- Szacunkowy koszt całej inwestycji oscyluje wokół 32 mln. Ryzyko budowy i dostępności będzie po stronie partnera prywatnego, a ryzyko popytu podzielone między partnera prywatnego i gminę. Zatem zgodnie z przepisami Europejskiego Urzędu Statystycznego nie będzie to stanowić długu publicznego i pozwoli nam realizować pozostałe inwestycje. Myślę przede wszystkim o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, także w procedurze PPP wraz z budową własnej oczyszczalni ścieków w Skawicy Stecowie. Przygotowania do tego zadania już się rozpoczęły. Niedługo będziemy informować na ten temat szerzej – dodaje wójt.
 

 
ZAKRES INWESTYCJI W RAMACH PPP
 
Szkoła 
w Zawoi - Centrum
budowa szkoły i basenu, potem planowana jest też w miarę możliwości budowa kortów do tenisa po drugiej stronie rzeki.
Szkoła w Skawicy rozbudowa budynku szkolnego o 6 nowych klas i przedszkola oraz rozbudowa sali gimnastycznej do rozmiarów hali sportowej.
Szkoła w Zawoi - Mosorne dostosowanie budynku na potrzeby dużego obiektu przedszkolnego oraz budowa małej sali gimnastycznej
Szkoła w Zawoi - Wilczna kompleksowa termomodernizacja całego obiektu (z wymianą okien, ociepleniem, wymianą dachu, instalacji centralnego ogrzewania itd.), oraz budowa komplesu sportowego obok już istniejącej infrastruktury Orlika: budowa 2 kortów tenisowych, które mogłyby służyć również jako boiska wielofukcyjne, budowa 2 boisk do siatkówki plażowej- obok placu zabaw dla dzieci i ogrodzenie całego terenu
 

Wiadomości Urzędu Gminy Zawoja

  •  Zawoja, dnia 22 czerwca 2017 r. RG.0002.36.2017.SBR Radny/a Gminy Zawoja Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8...

  • INFORMACJA O WYNIKACH GMINNEGO ETAPU XVIII POWIATOWEGO KONKURSU „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”   W kategorii obejście w gospodarstwie rolnym: I miejsce – Helena Haczyńska – Makosz, Zawoja II miejsce –...

  • UWAGA!!! Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew Urząd Gminy Zawoja informuje, że od 17 czerwca br. zmieniają się zasady usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych...

  • Konsultacje społeczne projektu rewitalizacyjnego – Remont budynków Ośrodków zdrowia w Skawicy i Zawoi Wójt Gminy Zawoja zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. „Remont budynków Ośrodków...

  • Konsultacje społeczne projektu rewitalizacyjnego –Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Wójt Gminy Zawoja zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. „Organizacja czasu wolnego...

  • Zawoja, dnia 20 czerwiec  2017 r. OS.2600.1.2.2017.MM   Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro   W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości...

  • Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: BurzeStopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 13:00 dnia 16.06.2017 do godz. 20:00 dnia 16.06.2017 Obszar: województwo małopolskie Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami...

  • Zawoja, dnia 12 czerwca 2017 r. RG.0002.35.2017.SBR Radny/a Gminy Zawoja   Z A W I A D O M I E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8...

  • Zawoja, dnia 12.06.2017 r. RG. 0012.1.11.2017.SBR     Z A W I A D O M I E N I E   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie...

  • Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: Burze z grademStopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 12:00 dnia 06.06.2017 do godz. 03:00 dnia 07.06.2017 Obszar: województwo małopolskie Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm,...

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy