Polish English German Norwegian

 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeAKTUALNOŚCIInformacje UG

Wiadomości Urzędu Gminy Zawoja

  • Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: RoztopyStopień zagrożenia: 2Ważność: od godz. 10:30 dnia 20.02.2017 do godz. 10:30 dnia 22.02.2017 Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy Przebieg: Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się...

  • Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 22.02.2017 – 24.02.2017r. w budynku Starostwa Powiatowego /ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka/. Kwalifikacja kobiet odbędzie się w...

  • Zawoja, dnia 17 lutego 2017 r. RG. 0012.2.5.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE    Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn....

  •          Zawoja, dnia 16.02.2017r. RG. 0012.4.3.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE         Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z...

  •          Zawoja, dnia 16.02.2017r. RG. 0012.4.2.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE         Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z...

  •  Zawoja, dnia 16 lutego 2017 r. RG.0002.29.2017.SBR                                                                                                                                                                          Radny/a Gminy Zawoja Z A W I A D O M I E N I E    Na podstawie art. 20...

  • ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Zawoja”   I. Opis zamierzenia inwestycyjnego: Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi...

  • Zawoja, dnia 08.02.2017 r. RG. 0012.1.6.2017.SBR     ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)...

  •           Zawoja, dnia 6 lutego 2017 r.              RG. 0012.3.23.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE         Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r.,  poz. 446 z...

  • Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert   Do pobrania: Zarządzenie nr WT.0050.248.2017 Wójta Gminy Zawoja z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej...

Pod Diablakiem

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy