Polish English German Norwegian

 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeAKTUALNOŚCIInformacje UG

Wiadomości Urzędu Gminy Zawoja

  • UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO W dniu 21 kwietnia  2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn.” Drzewa i...

  • Zawoja, dnia 21 kwietnia 2017 r. RG. 0012.3.25.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)...

  • Zawoja, dnia 20 kwietnia 2017 r. RG.0002.32.2017.SBR Radny/a Gminy Zawoja Z A W I A D O M I E N I E    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia...

  • Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: PrzymrozkiStopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 do godz. 08:00 dnia 21.04.2017 Obszar: województwo małopolskie Przebieg: Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C, a...

  • Urząd Gminy Zawoja na podstawie otrzymanej informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach informuje, iż w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie...

  • Zawoja, dnia 18 kwietnia 2017 r. RG. 0012.7.14.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm....

  • Zawoja, dnia  18.04.2017 r. RG. 0012.1.10.2017.SBR   Z A W I A D O M I E N I E   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie...

  • Zawoja, dnia 18.04.2017r. RG. 0012.4.5.2017.SBR ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)...

  • Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: Intensywne opady śnieguStopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 21:00 dnia 17.04.2017 do godz. 21:00 dnia 19.04.2017 Obszar: województwo małopolskie Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost...

Pod Diablakiem

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy