Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeAKTUALNOŚCIInformacje UG

Wiadomości Urzędu Gminy Zawoja

  • W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus....

  • Ludowy  Klub Sportowy  „ NAROŻE”   z siedzibą  w Juszczynie  złożył   wniosek    o przyznanie  dotacji  na wsparcie  projektu  z zakresu  sportu pn.  „ Na nartach  tez  można   biegać” Informuję, że w...

  • Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż  Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych...

  • W 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął się kolejny intensywny rok szkoleniowy. Zaplanowano czterdzieści dwa szkolenia: podstawowe, wyrównawcze, rotacyjne i zintegrowane. Małopolscy Terytorialsi z charakterystyczną dla siebie energią rozpoczęli...

  • Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

  • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 WOLNE STANOWISKO)   Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r....

  • Zjawisko:OblodzenieStopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.02.2019 do godz. 10:00 dnia 12.02.2019 Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski,...

  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę,...

  • Stopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 17:00 dnia 04.02.2019 do godz. 07:30 dnia 05.02.2019 Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski,...

  • Zjawisko:RoztopyStopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 14:00 dnia 04.02.2019 do godz. 21:00 dnia 04.02.2019 Obszar: powiaty:nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański Przebieg: Prognozuję się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy...

Reklama

Pod Diablakiem

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy