Polish English German Norwegian

 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIInformacje UG

Wiadomości Urzędu Gminy Zawoja

  •   Zawoja, dnia 22 listopada 2017 r. RG.0002.39.2017.SBR Radny/a Gminy Zawoja Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8...

  • Uruchomienie  płatności kartą  płatniczą, telefonem w  Urzędzie  Gminy.   Od 20 listopada br. w Urzędzie Gminy Zawoja można dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej  lub telefonu komórkowego. Gmina Zawoja przystąpiła do Program...

  • ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ZAWOJA 2017/2018   Nr zadania Nazwa Zadania Wykonawca Koordynator I Sołectwo Skawica Centrum I PGKiB Zawoja Spółka z o.o. 34-223 Zawoja 1854 33/ 8775-072   Koordynator 33/8775-072 665-285-888 (po 15:00)                       II Sołectwo Skawica Centrum II III Sołectwo Skawica Sucha Góra FIRMA STOLARSTWO USŁUGI TRANSPORTOWE Kosek Wacław  Krzysztof Juszczyn...

  • Zawoja, dnia 16 listopada 2017r. RG. 0012.4.8.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję...

  • Zawoja, dnia  16.11.2017 r. RG.0012.1.18.2017.SBR     ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu,...

  • Zawoja, dnia 14.11.2017 r.   Wójt Gminy Zawoja Ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXXVIII/374/2017 Rady Gminy Zawoja  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu...

  • Nabór projektów do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023   Od dnia 20 listopada 2017 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Regulacje...

  • E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS   Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer...

  • Zawoja, dnia 14 listopada 2017 r. RG. 0012.3.30.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję wyjazdowe posiedzenie...

  • Gmina Zawoja w związku z realizacją projektu budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, w dniu 18.10.2017 rozpoczęła  prace...

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy

Pod Diablakiem