Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

Złote Gody

„Nie wystarczy pokochać…
Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez życie.”
K.I. Gałczyński

Niezwykle piękna i wzruszająca uroczystość odbyła się 24 listopada 2016 r. w Zawoi. .Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowało 14 par, które zostały odznaczone Medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi na wniosek Wójta Gminy Zawoja przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w kościele w Zawoi Centrum. Następnie Jubilaci oraz zaproszeni goście udali się do Pensjonatu „Beskid” na oficjalną część i poczęstunek. Medale i listy gratulacyjne wręczyli wójt gminy Marcin Pająk oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pająk. Najlepsze życzenia złożyli wicestarosta powiatu suskiego Zbigniew Hutniczak, wójt gminy oraz przewodniczący Rady Gminy. Do życzeń dołączyli również księża obecni na jubileuszu.
Dla jubilatów i gości zaśpiewał zespół „Juzyna”.
Złote gody świętowali: Stanisława i Alfred Bałosowie, Jadwiga i Bolesław Budzowscy, Genowefa i Mikołaj Chalimoniukowie, Małgorzata i Stefan Chadzińscy, Teresa i Czesław Chowaniakowie, Anna i Kazimierz Dudkowie, Janina i Franciszek Gancarczykowie, Janina i Henryk Lisowie, Janina i Eugeniusz Makosiowie, Halina i Stanisław Mazurowie, Maria i Roman Poklękowscy, Stefania i Stefan Szczurkowie, Maria i Feliks Toczkowie (wszyscy z Zawoi) oraz Stanisława i Kazimierz Pacygowie (Skawica).


Wszystkim Jubilatom życzymy wiele zdrowia, szczęścia, radości oraz długich lat wspólnego życia.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy