Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2016Otwarcie nowej szkoły w Zawoi Centrum

Otwarcie nowej szkoły w Zawoi Centrum

1 września 2016 r. zapisze się złotymi zgłoskami w annałach Zespołu Szkół w Zawoi Centrum, w tym dniu bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego budynku szkoły. Nadszedł wreszcie moment tak długo oczekiwany przez społeczność uczniowską, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz mieszkańców.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, kościelnych i oświatowych oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji, którzy wraz z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami uczestniczyli we mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi Centrum. Potem nastąpił uroczysty przemarsz uczestników do Hali Widowiskowo - Sportowej. Pochód w rytmie marsza prowadziła Orkiestra Babiogórska.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od przywitania zgromadzonych uczestników, następnie poczet wprowadził sztandar, a Orkiestra Babiogórska odegrała hymn państwowy. Wreszcie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia gości, po których młodzież Zespołu Szkół w Zawoi Centrum zaprezentowała się w programie artystycznym, przedstawiając w nim m.in. historię szkoły i etapy budowy budynku. Następnie uczniowie przekazali symboliczny klucz do placówki dyrektorowi szkoły - panu Krystianowi Kaznowskiemu. Tę część uroczystości zakończył występ kapeli góralskiej „Juzyna”, będącej od wielu lat ambasadorem kultury naszego regionu w kraju i poza jego granicami. W dalszej części dyrektor wyraził ogromną radość z otwarcia nowego obiektu dydaktycznego. Złożył serdeczne podziękowania tym, którzy najbardziej przyczynili się do powstania gmachu, wręczając im symboliczne upominki.

Doniosłym momentem uroczystości była ceremonia oficjalnego oddania do użytku budynku i przecięcia wstęgi. Uczestniczyli w niej: pan Andrzej Pająk - Senator RP, pan Marcin Pająk - Wójt Gminy Zawoja, pan Krystian Kaznowski - Dyrektor ZS w Zawoi Centrum, pani Magdalena Zemlik - przedstawicielka Rady Rodziców oraz Jadwiga Basiura i Patryk Kudzia - reprezentanci Samorządu Uczniowskiego. Ks. Ryszard Więcek poświęcił nowe pomieszczenia szkolne, życząc, aby przyniosły szczęście i pomyślność całej społeczności szkolnej, by dobrze służyły dziełu wychowania nowych pokoleń Polaków. Goście honorowi dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej, a następnie udali się na zwiedzanie szkoły.

Przed naszą młodzieżą stoją teraz liczne wyzwania. Pragniemy, aby uczyła się wdzięczności i odpowiedzialności oraz poszanowania mienia, które zostało jej powierzone, wierząc, że nauka w nowym gmachu przyniesie wymiernie wysokie wyniki edukacyjne. Pamiętajcie przy tym słowa naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, że: Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Zespół Szkół w Zawoi Centrum w liczbach:

  • Powierzchnia - budynek szkoły: 4750 m2 + hala widowiskowo-sportowa: 2200m2
  • Sale dydaktyczne: 22 pomieszczenia + hala + biblioteka wraz z czytelnią + aula + jadalnia + szatnie
  • Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Koszt budowy: ok. 12 mln zł

Fotografie: Wojciech Ciomborowski

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy