Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2016Dotacja na kanalizację przyznana

Dotacja na kanalizację przyznana

26 sierpnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. Pozyskana kwota dotacji wynosi: 18 875 922,57 zł – 63,7% kosztów kwalifikowanych. Jest to najwyższa w historii Samorządu Zawojskiego dotacja jaką udało się pozyskać na realizację inwestycji. Jest to także szansa na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie i podniesienie standardu życia mieszkańców.

Ta inwestycja wpłynie znacząco na poprawę naszego środowiska naturalnego.

W ramach projektu przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica oraz projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoi - o łącznej długości ok. 44 km; budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica, budowa studni głębinowej w miejscowości Zawoja Centrum, oraz likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Zawoi Centrum.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 36 586 485,82 zł. Wartość VAT w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym, którym Spółka odzyska w Urzędzie Skarbowym. Na zabezpieczenie wkładu własnego Spółka planuje zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy