Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2014Narodowe czytanie "Trylogii" H. Sienkiewicza

Narodowe czytanie "Trylogii" H. Sienkiewicza

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Celem przyświecającym organizatorom przedsięwzięcia jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości i dumy narodowej.

W tym roku po raz pierwszy Czytanie Narodowe odbyło się także w Zawoi. Inicjatorką przedsięwzięcia była Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum Lucyna Malczyk. Do spotkania z „Trylogią” Sienkiewicza zostali zaproszeni gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

6 września o godzinie 12:00 wszystkich zgromadzonych w sali BCK przywitał Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum Zbigniew Hutniczak. Akcję czytania rozpoczęto od przedstawienia montażu słowno-muzycznego pt. „Boś ty słowa mistrz”, który prezentował życie i twórczość Henryka Sienkiewicza i był wspomnieniem powieściopisarza. Młodzież występująca na scenie została przygotowana przez nauczycieli języka polskiego Katarzynę Wilczyńską oraz Jolantę Kosowską. Czytanie „Potopu” zainaugurował Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, następnie z tekstem Sienkiewicza zmierzył się Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak. Po włodarzach gminy fragmenty „Potopu” na tle chorałów gregoriańskich prezentowali następujący uczniowie gimnazjum: Joanna Pocztowska, Sebastian Bartyzel, Anna Kudziak i Kacper Pająk. W przerwie czytania zainscenizowano scenę wywiadu z Henrykiem Sienkiewiczem (Weronika Pająk i Michał Mętel), w którym pisarz opowiedział o procesie twórczym. Czytanie powieści wznowili następujący gimnazjaliści: Julia Pacyga, Mateusz Staszak, Kinga Szarlej, Agnieszka Malczyk oraz Gabriela Wronka i Łukasz Piergies. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć wystawę poświęconą pisarzowi.

Na koniec przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że niełatwy język powieści Sienkiewicza nie zniechęci młodzieży do zapoznania się z wielką spuścizną literacką naszego wybitnego rodaka, laureata Nagrody Nobla, a wspólne czytanie doniosłych dzieł polskiej literatury stanie się tradycją.

Organizatorzy

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy