Polsko - Belgijska współpraca

W maju bieżącego roku Świetlica Środowiskowa otrzymała grant pieniężny od Koła Przyjaźni Polsko-Belgijskiej CC BEL–POL w wysokości 3000 euro, który został przeznaczony na zakup wyposażenia placówki w Zawoi i jej filii w Skawicy.

 

24.07.2014 roku odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni goście: państwo Majewscy z Koła Przyjaźni Polsko- Belgijskiej CC BEL-POL, pani Agata Krywko z Centrum Usług Turystycznych MOUNT TRIP w Zawoi oraz pan Tadeusz Chowaniak, Wójt Gminy Zawoja wraz z panią Aliną Kuś, Zastępcą Wójta.

Wspólna zabawa przy ognisku była okazją do wyrażenia wdzięczności panu Michelowi Majewskiemu jak również całemu zarządowi Koła za wsparcie finansowe. Pan Michel bezinteresownie pomaga placówkom opiekującym się dziećmi w Zawoi a pani Agata społecznie pośredniczy w wszelkich kontaktach umożliwiających realizację tej pomocy.

Dzieci serdecznie podziękowały za zainteresowanie naszą świetlicą i przekazane pieniądze, wręczając gościom własnoręcznie zrobione upominki.

Przedstawiciele naszej Gminy również podziękowali panu Majewskiemu za okazaną pomoc zapewniając, iż w miarę możliwości placówka wsparcia dziennego, jaką jest Świetlica Środowiskowa w Zawoi, będzie miała coraz lepsze warunki do funkcjonowania.

Grażyna Trzebuniak