Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

Nasze tradycje

Zgodnie z polską tradycją, przed świętami Wielkiej Nocy przygotowuje się wiele elementów nawiązujących do symboliki tego okresu. Z okazji tej organizowane są różne konkursy: na najładniejsza pisankę, palmę, czy też potrawy. Babiogórskie Centrum Kultury od wielu lat organizuje konkurs na „Koszyk ze święconym”.

Celem tego konkursu jest popularyzacja tradycji wielkanocnych Górali Babiogórskich. Do konkursu można było przystąpić indywidualnie lub rodzinnie przygotowując tradycyjny koszyk.

W tym roku, do konkursu zostało zgłoszonych siedem koszyków. Można stwierdzić, iż prawie wszystkie odpowiadały wymogom regulaminu. O wyłonieniu zwycięzcy decydowały detale (serwetka, pojemnik na sól, dekoracja). Po dokładnym przeanalizowaniu zawartości koszyka, jury postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody Agnieszce Marek z Zawoi oraz Mai Gałuszce z Mikołowa. Trzy drugorzędne nagrody otrzymali: Elżbieta Makoś. Michalina Mazur oraz Urszula Mazur z Zawoi. Trzecią nagrodę otrzymał ORW „Krakus”, a nagrodę pocieszenia przyznano Józefowi Borowemu z Zawoi. Gratulujemy.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy