Biblioteka w gronie finalistów Konkursu „Aktywna Biblioteka”

13 grudnia br. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła wyniki Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Komisja rozpatrzyła 418 wniosków z czego 207 spełniło kryteria formalne. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi złożyła 2 projekty, tj. „Zielona, czyli przyroda Babiej Góry” oraz „W kręgu babiogórskich legend”.

Obydwa wnioski spełniły wymagane kryteria i zostały wysoko ocenione przez komisję. Otrzymany grant w wysokości 10 000 zł będzie szansą dla biblioteki na wyjście poza krąg standardowych działań i otwarcie się na nowe wyzwania. Partnerami uczestniczącymi w projekcie są: Babiogórski Park Narodowy w Zawoi oraz Stowarzyszenie KULTART.