Współpraca biblioteki w Zawoi z organizacjami pozarządowymi

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi otrzymała ofertę współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz z Fundacją  Volunteers  for Sport.  Do ubiegania się o oferty organizacji pozarządowych uprawnione były biblioteki z II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, które napisały plan rozwoju oraz uzyskały akceptację trenera Centrum Aktywności Lokalnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi złożyła dwa wnioski, które zostały ocenione pozytywnie. Współpraca z organizacjami rozpocznie się w listopadzie 2012 r. i potrwa do czerwca 2013 r. Bibliotekarze, wspierani  przez  ekspertów z CEO, będą realizować projekt  „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” skierowany do odkrywców, kinofilów, tropicieli  kulturalnych ciekawostek. Natomiast drugi projekt „Ruszaj się i odkrywaj świat” (Fundacja Volunteers for Sport) urozmaici ofertę biblioteki  o interaktywne zajęcia, wirtualne podróże i wielką przygodę ze sportem.