Umowa partnerska z Giuliano di Roma

W piątek 21 września 2012 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy, Zawoja podpisała umowę o współpracy partnerskiej z miastem Giuliano di Roma we Włoszech. Aktu podpisania dokonali Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak i Burmistrz Miasta Giuliano di Roma - Antonetti Aldo.

Gminy Partnerskie na mocy podpisanej umowy zobowiązały się podejmować działania służące wspieraniu wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, edukacji i nauki, w tym także edukacji regionalnej. Zadeklarowały współpracę w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją wizyt grup dzieci i młodzieży z gmin partnerskich.

Partnerzy wspólnie ustalili, że wzajemna współpraca ma służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinach: społeczno – kulturalnej, turystyki, oświaty, pogłębiania więzi między władzami, instytucjami kultury i Radami obu Gmin Partnerskich oraz ich mieszkańcami.