Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2012W Warszawie o przyszłości Zawoi

W Warszawie o przyszłości Zawoi

„Nasze Góry – wspólna sprawa” – takie motto przyświecało konferencji prasowej, która odbyła się wczoraj (18 kwietnia) w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, a dotyczyła problemu prywatyzacji Polskich Kolei Linowych oraz stanowiska konsorcjum czterech gmin: Krynicy, Szczawnicy, Czernichowa  i Zawoi, zainteresowanych prywatyzacją PKL i inwestycjami na swoim terenie.

Z dziennikarzami ogólnopolskich i branżowych  mediów spotkali się wójtowie i burmistrzowie  gmin tworzących konsorcjum: Dariusz Reśko – burmistrz Krynicy,  Grzegorz  Niezgoda – burmistrz Szczawnicy, Jacek Kozak – zastępca wójta Czernichowa i Tadeusz Chowaniak – wójt Zawoi oraz przedstawiciele spółki Tatry Mountain Resorts: prezes Bohus Hlavaty oraz współwłaściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Igor Rattaj.

Przypomnijmy, iż TMR – potężna, doświadczona słowacka firma jest zainteresowana  nabyciem akcji PKL-u i przeprowadzeniem poważnych i nowoczesnych  inwestycji w infrastrukturę turystyczną po polskiej stronie, min. w Zawoi.

TMR to właściciel  m.in. wyciągów i hoteli, restauracji  na Słowacji oraz Tatralandii, wielkiego kompleksu rekreacyjnego nastawionego na rozrywki wodne. Jak mówi prezes firmy Bohus Hlavaty w ostatnich latach spółka po słowackiej stronie zainwestowała już ponad 100 milionów euro. Inwestycjami w Polsce jest zainteresowana m.in. z tego względu, iż aż 40 proc. jej klientów stanowią Polacy. Firma jest także zainteresowana wejściem na warszawską giełdę.

Konsorcjum czterech gmin z kolei jest zainteresowane jak najszybszą prywatyzacją PKL-u   i procesem inwestycyjnym  z powodu m.in. bardzo dobrze wynegocjowanych ze Słowakami  warunków uczestnictwa w procesie prywatyzacji. Gminy, m.in. Zawoja, za jedyne 100 tys. zł mogłyby się stać akcjonariuszami spółki z prawem głosu i decyzji w ważnych, strategicznych sprawach oraz zyskałyby potężnego inwestora na swoim terenie. Pakiet inwestycyjny dla Zawoi to 15 km atrakcyjnych tras narciarskich,  nowe koleje linowe i czterogwiazdkowy hotel.

- Dzisiaj nie ma innego ratunku i innej możliwości do nowoczesnego inwestowania na terenie gmin, jak tylko przez biznes – podkreślali zgodnie Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy  i Tadeusz Chowaniak, wójt Zawoi.

Wójt Zawoi podczas spotkania z dziennikarzami, omawiając temat funkcjonowania konsorcjum zwracał uwagę, iż celem konsorcjum jest przede wszystkim unowocześnić i rozwinąć bazę turystyczną w Polsce, tak aby stała się ona konkurencyjna i wreszcie przyciągnęła turystów w polskie góry; chodzi również o stworzenie nowych miejsc pracy (TMR to potężny pracodawca) oraz ochronę przyrodę i piękna polskich gór.

- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie spółka PKP, która jest właścicielem akcji PKL-u oraz Ministerstwo Gospodarki zdecydują się na podjęcie decyzji dotyczącej prywatyzacji Polskich Kolei Linowych. Jako przedstawiciele gmin uważamy, iż memorandum na prywatyzację PKL  powinno zostać ogłoszone jak najszybciej. Dla nas  to  strategiczna decyzja, bo stanowi szansę na rozwój i inwestycje – podkreśla Tadeusz Chowaniak, wójt Zawoi.

Konferencja w Warszawie zgromadziła licznych dziennikarzy. Nie zabrakło także okazji do promocji Zawoi, prezentacji jej walorów, atutów i oferty.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy