Wójt Zawoi uhonorowany za budowę „Orlika”

Tadeusz Chowaniak, wójt Zawoi został uhonorowany medalem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Wójta uhonorowano za aktywne zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie i uruchomienie na terenie gminy ogólnodostępnego sztucznego lodowiska w ramach II edycji programu „Biały Orlik”. Tadeusz Chowaniak jest jedynym wójtem powiatu suskiego, którego uhonorowano tym medalem.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w czwartek 28 marca w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale podczas trwającego tam 5. Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury Sportowej.

Medal w imieniu Tadeusza Chowaniaka odebrał z rąk Marka Zdziebłowskiego, prezesa Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, Michał Bartyzel z Urzędu Gminy Zawoja, asystent wójta; reprezentował on także gminę podczas jubileuszowego kongresu.

Celem kongresu, jak podkreślają organizatorzy - jedynego takiego wydarzenia w Polsce – jest popularyzowanie wiedzy o rynku infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, sposobach finansowania inwestycji sportowych, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami projektowymi, materiałowymi i technologicznymi stosowanymi w branży sportowo-rekreacyjnej. Uczestnikami kongresu są przedstawiciele polskich samorządów, firm zaangażowanych w rynek sportowo-rekreacyjny, eksperci z dziedziny projektowania, finansowania, wykorzystania nowych technologii w procesach inwestycyjnych oraz eksperci z dziedziny budowy i zarządzania obiektami sportowymi.

PKIS realizuje m.in. Program Promocji Gmin i Powiatów "budujemy Sportową Polskę", nad którym patronat honorowy sprawuje prof. Jerzy Buzek, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W programie tym uczestniczy także gmina Zawoja.

Przypomnijmy, iż sztuczne lodowisko „Orlik” w Zawoi zostało otwarte pod koniec grudnia 2011 roku w kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkól w Zawoi Wilcznej i jest  jednym z dwóch w całym powiecie suskim.

Uruchomienie lodowiska w Wilcznej było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z programu rządowego. Środki zewnętrzne Zawoja otrzymała w kwocie 235 tys. zł, tyle samo dołożyła z budżetu gminy.

Lodowisko cieszyło się sporym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów; przede wszystkim było atrakcją dla dzieci i młodzieży.