Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine


Babia Góra
widok z OW Hanka
w Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2012Wójt Zawoi uhonorowany za budowę „Orlika”

Wójt Zawoi uhonorowany za budowę „Orlika”

Tadeusz Chowaniak, wójt Zawoi został uhonorowany medalem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Wójta uhonorowano za aktywne zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie i uruchomienie na terenie gminy ogólnodostępnego sztucznego lodowiska w ramach II edycji programu „Biały Orlik”. Tadeusz Chowaniak jest jedynym wójtem powiatu suskiego, którego uhonorowano tym medalem.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w czwartek 28 marca w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale podczas trwającego tam 5. Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury Sportowej.

Medal w imieniu Tadeusza Chowaniaka odebrał z rąk Marka Zdziebłowskiego, prezesa Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, Michał Bartyzel z Urzędu Gminy Zawoja, asystent wójta; reprezentował on także gminę podczas jubileuszowego kongresu.

Celem kongresu, jak podkreślają organizatorzy - jedynego takiego wydarzenia w Polsce – jest popularyzowanie wiedzy o rynku infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, sposobach finansowania inwestycji sportowych, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami projektowymi, materiałowymi i technologicznymi stosowanymi w branży sportowo-rekreacyjnej. Uczestnikami kongresu są przedstawiciele polskich samorządów, firm zaangażowanych w rynek sportowo-rekreacyjny, eksperci z dziedziny projektowania, finansowania, wykorzystania nowych technologii w procesach inwestycyjnych oraz eksperci z dziedziny budowy i zarządzania obiektami sportowymi.

PKIS realizuje m.in. Program Promocji Gmin i Powiatów "budujemy Sportową Polskę", nad którym patronat honorowy sprawuje prof. Jerzy Buzek, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W programie tym uczestniczy także gmina Zawoja.

Przypomnijmy, iż sztuczne lodowisko „Orlik” w Zawoi zostało otwarte pod koniec grudnia 2011 roku w kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkól w Zawoi Wilcznej i jest  jednym z dwóch w całym powiecie suskim.

Uruchomienie lodowiska w Wilcznej było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z programu rządowego. Środki zewnętrzne Zawoja otrzymała w kwocie 235 tys. zł, tyle samo dołożyła z budżetu gminy.

Lodowisko cieszyło się sporym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów; przede wszystkim było atrakcją dla dzieci i młodzieży.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy